Nieuw Venture Capital Fonds SHIFT Invest gelancheerd

Press release 07 oktober 2014

Eerste fonds dat investeert in voeding & gezondheid en schone bio-based technologieën.

Menzis, Rabobank, Wageningen UR, TU Delft en het Wereld Natuur Fonds hebben een nieuw investeringsfonds opgericht: SHIFT Invest. Het fonds investeert in ambitieuze Nederlandse ondernemingen met innovatieve technologieën of oplossingen binnen de thema's: agro, voeding & gezondheid, schone en bio-based technologieën. SHIFT Invest heeft als doelstelling om, naast een financieel rendement, impact te creëren op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

SHIFT staat voor "Sustainability and Health Impact through Food & agri Transitions". SHIFT Invest is het vervolgfonds van het Dutch Greentech Fund. Met de toetreding van nieuwe investeerder Menzis wordt een verbreding van het investeringsdomein naar voeding en gezondheid ingezet.

SHIFT Invest speelt in op de toenemende aandacht voor nieuwe voedingsconcepten als gevolg van toenemende onder- en overvoeding in ontwikkelde economieën. Daarnaast richt het fonds zich op de noodzakelijke, duurzame vernieuwingen in de traditionele agro-food keten en in de chemie door (gedeeltelijke) transitie naar bio-based grondstoffen.

Innovatie, coöperatie en cross-overs tussen sectoren vormen de basis van nieuwe duurzame ketens en versterking van de leefkracht van de bevolking. Nederland heeft met haar sterke kennisbasis en toonaangevende agro-, food- en chemische industrie de potentie om toonaangevende innovaties voort te brengen.

Het investeringsteam van SHIFT Invest en haar aandeelhouders werken samen actief met ambitieuze ondernemers aan innovaties en baanbrekende technologieën. Het fonds biedt een combinatie van risico kapitaal, relevante netwerken en kennis om de door hen bewezen innovatie versneld naar de markt te brengen.

SHIFT Invest participeert tot enkele miljoenen euro's in ruil voor een minderheidsbelang. Ook worden in de eerste paar jaar converteerbare leningen tot € 250.000 verstrekt aan veelbelovende early stage bedrijven. Naast gebruikelijke investeringscriteria, zoals de kwaliteit van het management en een gedegen business plan, hanteert het fonds impact doelstellingen op gebied van duurzaamheid en gezondheid.

"Investeren in bedrijven die innovatieve technologieën bieden die een bijdrage aan gezondheid van mensen leveren sluit uitstekend aan bij het hogere doel van Menzis, namelijk samen zorgen voor kwalitatief goede zorg om zo de leefkracht van ieder mens te versterken", aldus Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter Menzis.

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij Rabobank: "Een betrouwbare, gezonde en duurzame voedselvoorziening is cruciaal voor iedereen. Duurzaam innovatief ondernemerschap is daarvoor van levensbelang. Rabobank zet zich hiervoor samen met haar klanten in met kennis, netwerk én financiële oplossingen."

"Dit fonds helpt startende bedrijven met het op de markt brengen van innovatieve, 'groene' oplossingen die gezonde voeding en een duurzame leefomgeving stimuleren", aldus Ruud van den Bulk, hoofd business development Wageningen UR.
Paul Althuis, directeur Valorisatie Center bij TU Delft: "Beschikbaarheid van kapitaal en toegang tot het netwerk van de partners voor veelbelovende early stage bedrijven met baanbrekende duurzame technologieën dragen bij aan de valorisatiedoelstelling van TU Delft."

Dylan de Gruijl, persvoorlichter WNF: "Natuurbescherming is nadrukkelijk verbonden met onze consumptie. Behoud van de biodiversiteit hangt af van onze keuzes en vindingrijkheid om zuinig om te gaan met de natuurlijke hulpbronnen op aarde. Duurzame innovatie van vooruitstrevende ondernemers zijn daarbij onmisbaar. SHIFT Invest is een belangrijk vliegwiel om veelbelovende ideeën en technologieën tot wasdom te brengen.''

 Back


Share this article:

Contact us

Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
T 020 3032071
E info@shiftinvest.com
KvK: 61295922

Powered by The Dare Company