€ 25 miljoen voor maatschappelijke impact investeringen in gezondheid, voeding & agro

News item 18 februari 2016

Meer kapitaal voor ondernemers in agro, food & health en greentech beschikbaar.

Amstelveen, 18 februari, 2016    – SHIFT Invest, het impact investeringsfonds van fondsenmanager NBI Investors B.V., breidt haar fonds uit naar € 25 miljoen met de toetreding van Topfonds Gelderland. Hiermee komt er meer financiering beschikbaar voor innovaties die voortuitgang boeken in maatschappelijke thema’s als agro-food, gezondheid en greentech. Dit is uitstekend nieuws voor startende ondernemers en doorgroeiers met baanbrekende innovaties, die in deze sectoren dikwijls nogal kapitaalsintensief zijn en relatief lange ontwikkeltrajecten moeten doorlopen. Met SHIFT Invest als mede aandeelhouder kunnen de ondernemers rekenen op een commitment en ondersteuning over een langere periode.

SHIFT Invest investeert rendementsgericht en legt de nadruk daarbij specifiek op ondernemingen die een positieve impact nastreven op het gebied van milieu en gezondheid. In 2015 verkreeg het o.a. een belang in Nutrileads, een Wagenings bedrijf dat het immuunsysteem bevorderende voedingsingrediënten ontwikkelt en in GreenA dat met haar product Squall drift en grondwatervervuiling terugbrengt en vermindering van het gebruik van pesticiden bewerkstelligt.

Marius Prins (directeur PPM Oost / Topfonds Gelderland): “De strategie van SHIFT Invest als marktfonds sluit uitstekend aan op de speerpunten van het innovatiebeleid in de Provincie Gelderland en stimuleert de coördinatie en samenwerking van SHIFT Invest met PPM Oost, Food- & Health Valley, StartLife, TNO en Wageningen Universiteit. Het versterkt het regionale ecosysteem en realiseert toegang tot start en groei kapitaal voor Gelderse ondernemers. Het professionele team van SHIFT Invest werkt ook nu al actief samen met PPM Oost.

Guus Verhees  (managing director NBI Investors) : “We zien steeds meer innovatieve bedrijven die opereren binnen onze thema’s agro, voeding en gezondheid. Wageningen UR en Gelderland spelen in deze sectoren een belangrijke rol. We zijn dan ook erg bij met de toetreding van Topfonds Gelderland, met wie we samen deze innovatieve ondernemers kunnen laten groeien.”

Lizette Sint (managing director Rabo Private Equity) : “De commitment van TopFonds Gelderland toont aan dat steeds meer investeerders het belang inzien van de noodzaak om binnen food, agri en gezondheid te moeten verduurzamen. Daarnaast heeft SHIFT nu een grotere funding basis waarmee zij innovatieve ondernemers kan ondersteunen de stap te maken om deze verduurzaming op internationale schaal te laten plaatsvinden.

Harry Nienhuis (participaties en allianties Menzis): "Met de uitbreiding van het fonds kan SHIFT innovatieve ondernemers met ambitieuze groeiplannen beter ondersteunen en zodoende bijdragen aan de verduurzaming van het milieu en de versterking van de leefkracht van de bevolking.

 ---------------

Over SHIFT Invest:

NBI Investors lanceerde SHIFT Invest in 2014. SHIFT Invest, een impact investeringsfonds, is opgericht door NBI Investors, Menzis, Rabobank, Wageningen UR, TU Delft en het WNF. SHIFT gelooft dat het faciliteren van innovatie en samenwerking in de waardeketen cruciaal zijn om de nodige duurzame veranderingen binnen de agro, voeding & gezondheid, schone en bio-based technologieën te bewerkstelligen. Daarom investeert SHIFT in innovatieve start-ups binnen deze sectoren, met een focus op Nederlandse bedrijven. SHIFT Invest participeert tot enkele miljoenen euro’s in ruil voor een minderheidsbelang. Ook worden in de eerste paar jaar converteerbare leningen tot € 250.000 verstrekt aan veelbelovende early stage bedrijven. NBI Investors heeft verder Mainport Innovation Fund I en II en het Dutch Greentech Fund onder beheer. SHIFT Invest heeft thans 4 bedrijven in de portefeuille waaronder HeatMatrix, actief in corrosiebestendige warmtewisselaars, Nutrileads, actief in immuunsysteem versterkende ingrediënten, Mastiline, actief in in-line mastitis meting bij melkvee en GreenA, een bedrijf dat een driftreducerende adjuvant voor pesticiden ontwikkelt.

Voor informatie: Guus Verhees  +31 (0)20-3032071 

 Over Topfonds Gelderland:

Topfonds Gelderland is het investeringsinstrument van de Provincie Gelderland. Het investeert primair direct in innovatieve bedrijven maar complementair daaraan in marktfondsen met een toegevoegde waarde zoals SHIFT Invest. SHIFT versterkt het innovatie ecosysteem rondom kennisinstituten zoals Wageningen, Nijmegen (Radboud) en ook de TU Twente middels actieve interactie met Health- en Food Valley initiatieven en het aantrekken en financieren van bedrijven.

Topfonds Gelderland heeft een fondsvermogen van circa € 160 miljoen en er is geïnvesteerd in 50 bedrijven en 6 complementaire marktfondsen. Biotechnologie en gezondheid vertegenwoordigen thans 48% van de portefeuille, agro food 35% en clean tech en energie 17%. PPM Oost, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel is de fondsmanager van Topfonds Gelderland.        

Voor informatie: Ronald Maurer +31(0)886670200 

 
 


Back


Share this article:

Contact us

Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
T 020 3032071
E info@shiftinvest.com
KvK: 61295922

Powered by The Dare Company